Socialització

Des de la comissió de socialització ens encarreguem dels llibres de text dels nens i nenes de l’escola.

Actualment es paga una quota única des de P3 fins 6è que compren:

  • Llibres de text reutilitzables, que en principi es renoven cada 4-5 anys.
  • Llibres d’exercicis, que es renoven cada any.
  • Folres nous per tots els llibres.
  • Etiquetes noves per tots els llibres.
  • Material fungible en cada nivell (paper, cartolina, pintura, tinta, tisores, regles, carpetes, …)
  • Material necessari per fer els projectes dels diferents cursos d’educació infantil.

A part d’una persona responsable de fer els contactes amb les editorial i les empreses de folres i etiquetes,hi ha un grup de mares i pares que s’encarreguen de repartir els llibres per les aules abans de que s’inicii el curs. D’aquesta manera tots els nens i nenes del Xarau es troben amb els seus llibres de text a l’aula el primer dia d’escola.