Arriba el Sarau al Xarau 2011

Al XARAU estem d’enhorabona , el dissabte 18 de juny torna el Sarau al Xarau, la festa de fi de curs, organitzada per l’AMPA.

Extraescolars a tope, tallers  preparats per les mares més artistes de l’escola, hip-hop per a tothom, dinar col·lectiu, concurs de pastissos, màgia de prop, jocs amb material reciclat i màgia dalt de l’escenari amb el Mag Fèlix.

Una festa plena de propostes ben acolorides perquè gaudiu de l’escola en clau de festa.

Us hi esperem!

 

 

 

Anunci patrocinat per BAR PACO

Volem un pati ja! (2 de juny – Primer document oficial)

El passat 2 de juny va sortir el següent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) que edita la Diputació de Barcelona.

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

ANUNCI sobre aprovació inicial d’un Projecte d’obra municipal ordinària

En data 31 de maig de 2011 l’alcaldessa ha dictat resolució aprovant inicialment el projecte d’obra municipal ordinària

anomenat Projecte de descontaminació del pati del CEIP Xarau, a Cerdanyola del Vallès, redactat per Joan Adell i

Cardellach, arquitecte, amb un pressupost d’execució per contracte de 234.422,08 EUR, prèvia avocació singular de

competències i declaració d’urgència d’aquesta tramitació.

Durant el termini de quinze dies hàbils podeu consultar el projecte a les oficines de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient

(c. Lluís Companys 1, planta baixa), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, així com formular les observacions i

al·legacions que considereu convenients.

La qual cosa es publica advertint que és un acte de tràmit no susceptible de recurs.

Cerdanyola del Vallès, 1 de juny de 2011