Trasllat forçat d’una comunitat educativa

El passat dimecres 23 de juny de 2010 a les 18 h, l’alcaldessa Carme Carmona, la primera tinent d’alcalde Consol Pla i la regidora d’educació Esther González van venir a la nostra escola per explicar les últimes notícies sobre el possible trasllat del Xarau.

Com a resum de la reunió i davant la poca capacitat explicativa de les tres persones nomenades anteriorment us resaltem els següents punts:

  • La comunitat educativa del Xarau ha expressat clarament com a prioritat mantenir-se en l’emplaçament actual amb la reforma de l’escola demandada des de fa anys.
  • El Departament d’Educació força el trasllat de l’Escola Xarau al sector de la Farigola.
  • L’ajuntament de la ciutat ha manifestat a nivell formal el seu suport a la posició de la comunitat educativa, però no ha aportat cap solució al respecte.
  • La comunitat educativa del Xarau sembla veure’s forçada a un trasllat, davant de la incapacitat del conjunt d’administracions d’aportar una solució social, econòmica i ambientalment més satisfactòria, com seria el mantenir-se a l’actual emplaçament amb unes instal·lacions rehabilitades.
  • Si finalment s’ha d’acabar produïnt el trasllat, exigeix un procés informatiu transparent i participatiu que no s’ha donat fins ara, i que aquest es produeixi abans de que totes les decisions estiguin preses, que és la dinàmica que hi ha hagut fins ara.

Els oficis dels pares/mares

Durant aquestes darreres setmanes, els pares/mares de E.i-4 han pogut entrar a la classe dels seus fills/es per tal d’explicar en que consisteix la seva professió. D’aquesta manera, els infants han vivenciat els direfentes oficis i han pogut experimentar personalment les tasques que realitzen els seus pares.

Més endavant us explicarem les experiències que han viscut aquests pares/mares que han volgut entrar dintre de l’aula.