Reunió amb el Departament d’Educació

Resum de la reunió als Serveis Territorials del Departament d’Educació entre alguns membres del Consell Escolar del Xarau i diferents membres dels Serveis Territorials. Tambéhi assisteix per part de l’Ajuntament la Rosa M. Pallarés.

1) Trasllat de l’escola Xarau.

El director del SSTT ha donat una explicació cronològica dels fets, tot remarcant que sempre han anat de la ma amb l’ajuntament de Cerdanyola:

 • Aproximadament sobre el 2006, veient el cens de nens, (670) es creu convenient crear una nova escola. Tant la Generalitat com l’ajuntament veuen oportú utilitzar aquests terrenys per fer tot el complex que ja coneixem esportiu, escola bressol i Ceip (després de fer els estudis pertinents de les condicions del terreny).
 • Cap al 2007 la Generalitat no veu clar el tema del cens, ja que aquest comença a tenir una tendència a la baixa (601 nens). Llavors es comencen a plantejar qué fer, si una remodelació del Xarau o una nova escola, donat que entenen que només pot ser-hi una de les dues.
 • Quan veuen que el cens del 2008 és de 606 nens i al 2009 es de 560 veuen clar que no poden tirar endavant l’escola nova i a partir d’aquest moment és quan es plantegen el tema de la remodelació o el trasllat del Xarau (ens comenten que això s’havia parlat amb els dos governs, anterior i actual i que tots dos van valorar que el millor pel futur del Xarau era el trasllat). Afegeixen a més, que donades les dificultats econòmiques actuals, cap al febrer de 2010 valoren de forma positiva i més ferma l’opció del trasllat.
  • En aquest moment ens expliquen, sota demanda nostra, qui paga en cadascuna de les situacions (trasllat o remodelació), per la qual cosa acabem entenent que aquest també es un dels motius pel qual tiren cap al trasllat.
 • Amb el canvi de govern municipal, s’atura tot fins parlar amb l’actual (Bellido ja estava avisat per la Generalitat de que deixés el tema lligat amb el nou govern).
 • Rosa M. Pallarés ens ha comunicat en mig de la reunió la posició de l’ajuntament, cosa que li vam demanar ahir. I aquesta ha sigut la següent: l’ajuntament revisarà amb el departament tot l’acord, ja que l’Ampa del Xarau s’hi oposa, però també ens diu que el govern municipal adoptarà la decisió “que no faci minvar serveis a cap barri de la ciutat”, amb la qual cosa ja tenim molt clara la postura de l’ajuntament.
 • També ens comunica que avui mateix s’ha convocat al president de l’Ampa a una reunió el proper dia 12 de maig a les 17h.
 • Tots dos governs veuen clar que el trasllat del Xarau es l’opció millor tant per futur de la nostra escola com per la resta de ciutadans (barri Farigola).
 • Els pares en tot moment hem manifestat que la nostra única opció vàlida era la remodelació del Xarau (ho hem dit totes les vegades que hem obert la boca) i els hem fet saber que no ens ha agradat gens que ningú hagi volgut saber qué opinàvem.
 • També els fem saber que si ens donen un NO rotund a la remodelació “poden donar-se situacions que no agradaran”. Això no ha agradat gens, i ens han dit si volíem fer xantatge. Nosaltres hem dit que el que estàvem fent és transmetre les opinions que a dia d’avui té l’Ampa del Xarau. També diuen que estan molt sorpresos de la nostra actitud ja que no entenen que no estiguem d’acord a tenir un cole nou (amb totes les instal·lacions addicionals al costat).
 • Nosaltres demanem que tot el procés explicat a la reunió també es pugui explicar a les families i Rosa M. Pallarés ens diu que proposarà a la regidora que a la reunió del dia 12 pugui venir (a més dels representants de l’ajuntament) algú de SSTT per donar explicacions a les famílies.
 • Des de l’Ampa demanem al director de SSTT qué dir a les familes i ens traslada que la postura conjunta de les dues administracions es que el trasllat es el millor pel Xarau.
 • Trino demana copia dels plànols però Pallarés diu que encara no pot ser per què s’ha d’aprovar.
 • Per últim, es diu que la Generalitat treballa conjuntament amb l’ajuntament i que serà aquest qui explicarà tot el necessari a la comunitat educativa.

2) “Possible” tancament de la segona línia de P-3.

 • Aquest tema ha anat molt més ràpid.
 • Segons la Generalitat el tema està lligat al trasllat, (mantindran la doble línia si hi ha trasllat. En cas contrari no hi ha cap opció a mantenir-la.
 • Ho argumenten dient que ara poden defensar el manteniment de la segona línia ja que en el cole nou hi haurà dos línies, i per tant es pot fer l’esforç de mantenir-la ara per fer el trasllat amb les dos línies en funcionament.
 • Queda molt clar que si no hi ha trasllat no hi ha segona línia pel curs vinent.
 • A més, s’agafa el compromis de tenir 1 profe més per aquests segona linea.

Reunió amb l’Ajuntament

Resum de la reunió del passat dimecres 5 de maig entre alguns membres de la junta de l’AMPA, la regidora d’educació; Esther González, i la cap dels serveis educatius de l’Ajntament, Rosa M. Pallarès.

La regidora comença a explicar com es va trobar la situació quan ella va accedir al càrrec: està dissenyat del curs 2004-05 com una zona on anirà una escola bressol, un CEIP i una zona esportiva.

A la reunió de presentació amb els SSTT (Serveis Territorials) li diuen que la natalitat a Cerdanyola ha disminuït, s’assabenta de que està pendent la remodelació del Xarau en aquest moment. Es decideix aturar per el descens de la natalitat al 2008.

Línia P3:

–        Diu que sembla ser que hi ha 12 famílies de la Sínia que s’han quedat fora.

–        Li comentem que probablement sigui alguna més procedent d’altres escoles.

–        Ha parlat amb el Delegat Territorial, li ha demanat que s’ho replantegi. Suposaria un mestre de P3. Ha fet gestions telefòniques i Alcaldia també les ha fet. Espera resultats positius. Es sabrà en breu (aquesta setmana?). Li va demanar la reunió ella. Es parla d’una mestra més durant un curs!!!

Tancament- Trasllat Xarau:

–        Creiem que l’escola no és necessària. La voluntat és quedar-nos al Xarau. Perquè ens l’estimem i demanem les reformes.

–        No vol entrar en política.

–        Es tracta d’una construcció subvencionada per projecte URBAN al 50%. Hi ha un conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament. Aquest últim pot proposar de trencar-lo, però és una decisió de l’ajuntament.

–        Quan van saber això van prioritzar el pont, per a transeünts i per cotxes.

–        Li demanem que això és un tema que porta temps, que quan es valora el trasllat i qui ho valora.

–        Ens comenta que hi ha un reunió de directors de primària (13 de març o 13 d’abril) que proposen el trasllat del Xarau, tenint en compte que si no hi ha nens i s’obre una escola nova, tenen totes les de perdre (acabar morint l’escola). Ella, la regidora, no decideix el trasllat o no trasllat. Atenent a la petició dels directors de primària, es posa en contacte amb el director de SSTT.

–        Recorda que l’ajuntament no té competència en matèria educativa.

–        A dia d’avui quina és la seva opinió? Es poden replantejar tota la situació de l’obra nova. Allò és una inversió URBAN i per tant s’ha de valorar que es fa amb aquests diners que té la Generalitat.

–        La Generalitat ha dit, per activa i per passiva, que no faran remodelacions (ho fan des de fa dos cursos).

–        La potestat d’aturar les obres és de la Generalitat.

–        L’ajuntament té l’obligació de cedir terrenys (els del CEIP Collserola van ser al cedits al 04-05). Al 2006 es signa aquest conveni.

–        A la Rosa M, li fa vergonya ara anar a  SSTT i demanar tot el contrari del que fa un temps està demanant (des de la reunió de directors). Creu que ha faltat un pas , que és la informació a les famílies. Ara falta un altre pas, els dels directors que van proposar-ho.

–        Parlem de remodelació integral i de si els diners per a l’escola nova es poden posar en una altra partida per a poder fer la remodelació total del centre.

–        El Gregori demana el recolzament de l’ajuntament. Ella trucarà ara a alcaldia, el govern ho ha de valorar i no pot donar resposta ara. La portarà la Rosa a la reunió de demà.

–        Ens demana que no podem parar el projecte sense un compromís ferm, perquè ens podem quedar sense cap de les dues coses.

Recordar que la Rosa ha parlat de que allà es podria fer l’Escola d’Adults.